ראש הישיבה-הרב שלמה רוזנפלד

הרבשלמה

נולד בגבעתיים.למד ביב''ע כפר הרא''ה אצל מחנכי הדור :הרב משה צבי נרי'ה והרב אברהם צוקרמן זצ''ל, שהניחו את יסודות החינוך של הנוער בארץ, לתורת הגאולה של הראי''ה קוק. למד ב"ישיבת ההסדר" הר עציון אצל "מעתיקי השמועה" הגדולים: הרב יהודה עמיטל והרב אהרון ליכטנשטיין זצ''ל שהמשיכו את העולם הישיבתי הלמדני, המתמודד עם יסודות ההשכלה והמוסר של החברה הנבנת מדינת ישראל: בצבא ובחברה. במסגרת ההסדר, שרת בצנחנים כחייל וכמ''כ.

למד בכולל הלכה שם אצל הרב שלמה לוי שליט''א והוסמך ע''י הרבנות הראשית לישראל וע''י כמה מגדולי הפוסקים. שימש ברבנות בקיבוץ שדה אליהו כעשר וחצי שנים, ובמקביל משמש כרב אזורי בעמק המעיינות, מאז תשנ''ב (92).

באלול תשנ''ד (94), נשלח ע''י הרב  מ.צ. נרי''ה זצ''ל להקים ולשמש כראש ישיבת ההסדר שדמות נרי''ה, בצפון הבקעה. הישיבה משלבת בלימודה וחינוכה את משנתם של רבותינו הנ''ל, ותורמת להתיישבות בבקעה בהקימה את הישובים שבצפון הבקעה: רותם, משכיות, והמכינה הקדם צבאית שם, והיישוב ברוש, ובביסוס משמעותי של הישוב שדמות מחולה. כן משולבת הישיבה בפעילות חינוכית ורווחה באזור

הרב אלישע פיקסלר

anshinwell@gmail.com  

הרב אביעד נולד באמריקה ועלה ארצה בילדותו. בגיל תיכון הוא למד בישיבת הדרום ברחובות ולאחריה למד בישיבת עטרת כהנים שבעיר העתיקה בירושלים אצל הרב שלמה אבינר. לאחר מכן הוא לימד בישיבת הכותל תלמידים ישראליים ובני חו"ל. במהלך השנים כתב מספר חוברות בנושאי מידות וצבא. בשירותו הצבאי שירת בתודעה יהודית​

הרב אליעזר וויל

eliezerw0@gmail.com  

הרב אליעזר וייל גדל בירושלים, למד בישיבת מרכז הרב והיה ממקימי תלמוד תורה "מורשה" בשנת ה'תשמ"ה נקרא למושב הצעיר שדמות מחולה לשמש רב היישוב, תפקיד שמילא 12 שנה, במקביל היה שותף בהקמת הכולל "בני אלישע" שלימים הפך להיות ישיבת שדמות נריה, ומאז משמש כר"מ וכמרכז תכנית הלכה.

הרב משה רלבג

anshinwell@gmail.com  

הרב אביעד נולד באמריקה ועלה ארצה בילדותו. בגיל תיכון הוא למד בישיבת הדרום ברחובות ולאחריה למד בישיבת עטרת כהנים שבעיר העתיקה בירושלים אצל הרב שלמה אבינר. לאחר מכן הוא לימד בישיבת הכותל תלמידים ישראליים ובני חו"ל. במהלך השנים כתב מספר חוברות בנושאי מידות וצבא. בשירותו הצבאי שירת בתודעה יהודית​

הרב יניב עבדה

anshinwell@gmail.com  

הרב אביעד נולד באמריקה ועלה ארצה בילדותו. בגיל תיכון הוא למד בישיבת הדרום ברחובות ולאחריה למד בישיבת עטרת כהנים שבעיר העתיקה בירושלים אצל הרב שלמה אבינר. לאחר מכן הוא לימד בישיבת הכותל תלמידים ישראליים ובני חו"ל. במהלך השנים כתב מספר חוברות בנושאי מידות וצבא. בשירותו הצבאי שירת בתודעה יהודית​

הרב ניר צברי

anshinwell@gmail.com  

הרב אביעד נולד באמריקה ועלה ארצה בילדותו. בגיל תיכון הוא למד בישיבת הדרום ברחובות ולאחריה למד בישיבת עטרת כהנים שבעיר העתיקה בירושלים אצל הרב שלמה אבינר. לאחר מכן הוא לימד בישיבת הכותל תלמידים ישראליים ובני חו"ל. במהלך השנים כתב מספר חוברות בנושאי מידות וצבא. בשירותו הצבאי שירת בתודעה יהודית​

הרב אביעד שינוול​

anshinwell@gmail.com  

הרב אביעד נולד באמריקה ועלה ארצה בילדותו. בגיל תיכון הוא למד בישיבת הדרום ברחובות ולאחריה למד בישיבת עטרת כהנים שבעיר העתיקה בירושלים אצל הרב שלמה אבינר. לאחר מכן הוא לימד בישיבת הכותל תלמידים ישראליים ובני חו"ל. במהלך השנים כתב מספר חוברות בנושאי מידות וצבא. בשירותו הצבאי שירת בתודעה יהודית​

הרב אביעד שינוול​

anshinwell@gmail.com  

הרב אביעד נולד באמריקה ועלה ארצה בילדותו. בגיל תיכון הוא למד בישיבת הדרום ברחובות ולאחריה למד בישיבת עטרת כהנים שבעיר העתיקה בירושלים אצל הרב שלמה אבינר. לאחר מכן הוא לימד בישיבת הכותל תלמידים ישראליים ובני חו"ל. במהלך השנים כתב מספר חוברות בנושאי מידות וצבא. בשירותו הצבאי שירת בתודעה יהודית​

הצוות שלנו

ישיבת הבקעה - שדמות נריה