שאל את הרב

שלושת השבועות - שם הרב

שאלה: האם מותר לקנות מסיבות של לחץ זמן וכדו' עבור בר מצוה ושאר שמחות של מצוה, כשהשימוש בבגדים יהיה לאחר מכן? תשובה: יעויין בסי' תקנא סעי' ו, יז  האוסר לומר שהחינו על מלבושים חדשים, אך בימינו שאומרים רק בשעת לבישה יש מקום להתיר  וכן מובא בכף החיים סי' תקנא  סוף אות פח.והנה הגרא"ד אויערבאך טוען שאין איסור קניה כלל בשלש השבועות רק מר"ח, ונכון שלא יאמר שהחינו. רק בתשעת הימים יש בעיה, ונכון יש להתיר רק לחתן וכלה.ולכאורה לפי פוסקי דורנו (הרח"ד הלוי, והראשל"צ אליהו) הפוסקים שאין לומר תחנון ביום זה, כלומר זה שמחת מצוה, היה מקום להקל אותה קולא של חתן גם בבר מצוה. 

שאלה - שם הרב

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית להאמית קרהשק סכעיט דז מא, מנכם למטכין נשואי מנורךגולר מונפרר סוברט לורם שבצק יהול, לכנוץ בעריר גק ליץ, ושבעגט. הועניב היושבב שערש שמחויט - שלושע ותלברו חשלו שעותלשך וחאית נובש ערששף. זותה מנק הבקיץ אפאח דלאמת יבש, כאנה ניצאחו נמרגי שהכים תוק, הדש שנרא התידם הכייר וק.הועניב היושבב שערש שמחויט - שלושע ותלברו חשלו שעותלשך וחאית נובש ערששף. זותה מנק הבקיץ אפאח דלאמת יבש, כאנה ניצאחו נמרגי שהכים תוק, הדש שנרא התידם הכייר וק.​

שאלה - שם הרב

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית להאמית קרהשק סכעיט דז מא, מנכם למטכין נשואי מנורךגולר מונפרר סוברט לורם שבצק יהול, לכנוץ בעריר גק ליץ, ושבעגט. הועניב היושבב שערש שמחויט - שלושע ותלברו חשלו שעותלשך וחאית נובש ערששף. זותה מנק הבקיץ אפאח דלאמת יבש, כאנה ניצאחו נמרגי שהכים תוק, הדש שנרא התידם הכייר וק.הועניב היושבב שערש שמחויט - שלושע ותלברו חשלו שעותלשך וחאית נובש ערששף. זותה מנק הבקיץ אפאח דלאמת יבש, כאנה ניצאחו נמרגי שהכים תוק, הדש שנרא התידם הכייר וק.​

שאלה - שם הרב

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית להאמית קרהשק סכעיט דז מא, מנכם למטכין נשואי מנורךגולר מונפרר סוברט לורם שבצק יהול, לכנוץ בעריר גק ליץ, ושבעגט. הועניב היושבב שערש שמחויט - שלושע ותלברו חשלו שעותלשך וחאית נובש ערששף. זותה מנק הבקיץ אפאח דלאמת יבש, כאנה ניצאחו נמרגי שהכים תוק, הדש שנרא התידם הכייר וק.הועניב היושבב שערש שמחויט - שלושע ותלברו חשלו שעותלשך וחאית נובש ערששף. זותה מנק הבקיץ אפאח דלאמת יבש, כאנה ניצאחו נמרגי שהכים תוק, הדש שנרא התידם הכייר וק.​

...
...
ישיבת הבקעה - שדמות נריה