פרויקטים

אנו נשלחנו לבקעת הירדן מתוך אחריות לאומית ואיזורית. לכן איננו דואגים רק לעצמנו אלא עוסקים גם בענייני האיזור כולו. פרוייקט הדגל של הישיבה זה הבית מדרש עצמו וגידול תלמידי חכמים שיאירו את האומה. מרכז העשייה שלנו הוא הלימוד האינטנסיבי והרציף ומתוכו יוצאים אנשים גדולים התורמים לחברה.

בנוסף ללימוד בבית המדרש ומתוך הלימוד המעמיק אנו תופסים אחריות איזורית בפרויקטים תורניים וחברתיים שונים ומגוונים

 

ישיבת הבקעה - שדמות נריה