שיעור השבוע

אודות ישיבת שדמות נריה

בקעת הירדן הינה חבל ארץ חשוב בארץ ישראל מתקופת התנ"ך ועד ימינו. דרך איזור זה עברו בני ישראל עם יהושע לאחר חציית הירדן ונלחמו לשחרור יריחו. אירועים רבים בתקופת התנ"ך אירעו באיזור זה. מלחמת גדעון התרחשה בפנואל וסוכות, דוד ברח מאבשלום דרך מחניים, שלמה יצק כאן את כלי המקדש מנחושת ופנואל ותרצה היו ערי בירה למלכי ישראל. הבקעה המשיכה לפרוח בימי בית שני והוקמו בה מבצרים​

ישיבת הבקעה - שדמות נריה