הוצאה לאור

שבעים פנים לתורה

שיבעים פנים לתורה

חלק- א השתלשלות המחלוקת מסיני

סדרת חגים שבועות

סדרת חגים - שבועות

ספר 4

סחטיר בלובק. תצטנפל בלינדו למרקל אס לכימפו, דול, צוט 

ספר 3

סחטיר בלובק. תצטנפל בלינדו למרקל אס לכימפו, דול, צוט 

ישיבת הבקעה - שדמות נריה